دوشنبه 24 مرداد 1401

پک تعمیر گیربکس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند

در این مجموعه تعمیراتی فایلهای دانلودی تعمیر و عیب یابی گیربکس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند قرار داده شده است

Attachments:
Access this URL (باز و بست کامل گیربکس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند - ایساکو)باز و بست کامل گیربکس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند - ایساکو[به زبان فارسی][۵۰ دقیقه]
Access this URL (باز و بست کارگاهی گیربکس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند- قسمت ۱)باز و بست کارگاهی گیربکس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند- قسمت ۱[به زبان فارسی][۳۸ دقیقه]
Access this URL (باز و بست کارگاهی گیربکس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند- قسمت ۲)باز و بست کارگاهی گیربکس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند- قسمت ۲[به زبان فارسی][۱۰ دقیقه]
Access this URL (باز و بست کارگاهی گیربکس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند- قسمت ۳)باز و بست کارگاهی گیربکس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند- قسمت ۳[به زبان فارسی][۳۷ دقیقه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات گربکس BE3 پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند )کتاب راهنمای تعمیرات گربکس BE3 پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند [به زبان فارسی][۵۰ صفحه]
Access this URL (کتاب تعمیرات گیربکس پژو پارس)کتاب تعمیرات گیربکس پژو پارس[به زبان انگلیسی][۱۱۰ صفحه]
Access this URL (نقشه الکتریکال سیستم کلاچ اتوماتیک سمند)نقشه الکتریکال سیستم کلاچ اتوماتیک سمند[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس جعبه دنده سمند )کتاب راهنمای تعمیرات و سرویس جعبه دنده سمند [به زبان فارسی][۱۱۹ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل عیب یابی سیستم کلاچ پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند )دستورالعمل عیب یابی سیستم کلاچ پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند [به زبان فارسی][۲۷ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل عیب یابی و تعمیر مجموعه پلوس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند)دستورالعمل عیب یابی و تعمیر مجموعه پلوس پژو ۴۰۵ ، پارس و سمند[به زبان فارسی][۲ صفحه]
Access this URL (نقشه ارتباط الکتریکی ECU موتور و ECU گیربکس اتوماتیک (TCU) پژو پارس اتوماتیک )نقشه ارتباط الکتریکی ECU موتور و ECU گیربکس اتوماتیک (TCU) پژو پارس اتوماتیک [به زبان فارسی][۷ صفحه]
Access this URL (نقشه های شماتیک ECU و TCU پژو پارس اتوماتیک)نقشه های شماتیک ECU و TCU پژو پارس اتوماتیک[به زبان فارسی][۳ صفحه]
Access this URL (عیب یابی و شرایع تعویض مجموعه کلاچ )عیب یابی و شرایع تعویض مجموعه کلاچ [به زبان فارسی][۳ صفحه]
Access this URL (اطلاعیه فنی صدای غیر عادی پدال کلاچ پارس، ۴۰۵ و سمند)اطلاعیه فنی صدای غیر عادی پدال کلاچ پارس، ۴۰۵ و سمند[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل رفع صدای زوزه گیربکس پزو ۴۰۵ ،پارس و سمند)دستورالعمل رفع صدای زوزه گیربکس پزو ۴۰۵ ،پارس و سمند[به زبان فارسی][۱ صفحه]
Access this URL (دستورالعمل عیب یابی گیربکس اتوماتیک پژو پارس با موتور TU5)دستورالعمل عیب یابی گیربکس اتوماتیک پژو پارس با موتور TU5[به زبان فارسی][۳۵ صفحه]