جزئيات دانلود

راهنماي تعميرات مكانيزم دربهاي جانبي تند راهنماي تعميرات مكانيزم دربهاي جانبي تندر 90

راهنماي تعميرات مكانيزم دربهاي جانبي تندر 90

ترمز درب جانبي جلو: باز کردن - نصب
زبانه ستون درب جانبي جلو: باز كردن
قفل مکانيکي درب جانبي جلو: باز کردن
قفل سوئيچي درب جانبي جلو: باز کردن
دستگيره داخلي باز کردن درب جانبي جلو:
دستگيره بيروني درب: باز کردن - نصب
مکانيزم شيشه بالابر برقي درب جانبي جلو:
مكانيزم شيشه بالابر دستي درب جانبي
دستگيره شيشه بالابر درب جانبي جلو: باز
ناوداني شيشه درب جانبي جلو: باز كردن
ترمز درب جانبي عقب: باز کردن - نصب
زبانه ستون درب جانبي عقب: باز کردن
قفل مکانيکي درب جانبي عقب: باز کردن
دستگيره داخلي باز کردن درب جانبي
مکانيزم شيشه بالابر دستي درب جانبي
مكانيزم شيشه بالابر برقي درب جانبي
كابل كنترل باز كردن درب باك: باز كردن
دستگيره شيشه بالابر درب جانبي عقب: باز
ناوداني شيشه درب جانبي عقب: باز كردن

Information
ايجاد شده سه شنبه, 27 آبان 1399 19:23
اصلاح شده در سه شنبه, 27 آبان 1399 19:27
نسخه:
اندازه 1.7 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 20
مجوز
قيمت