جزئيات دانلود

راهنماي تعميرات بدنه ساختار پاييني جلو تند راهنماي تعميرات بدنه ساختار پاييني جلو تندر 90

راهنماي تعميرات بدنه ساختار پاييني جلو تندر 90

مشخصات قطعه عرضی جلو
مشخصات قسمت جلویی سرشاسی جلو
مشخصات تقویت جانبی قسمت جلویی سرشاسی جلو
مشخصات دنباله سر شاسی جلو
ساختار پایینی جلو

دنباله سرشاسی جلو مشخصات
پایه نگهدارنده باتری : مشخصات کلی
پایه نگهدارنده باتری:مشخصات
پایه نگهدارنده جلویی رام جلو : مشخصات کلی
پایه نگهدارنده جلویی رام جلو : مشخصات
پایه دسته موتور : مشخصات
یایه نگهدرانده عقبی رام جلو : مشخصات
سرشاسی جلو : مشخصات
پایه بکسل بند جلو : مشخصات

 

Information
ايجاد شده سه شنبه, 29 مهر 1399 20:39
اصلاح شده در سه شنبه, 29 مهر 1399 20:50
نسخه:
اندازه 1.62 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 6
مجوز
قيمت