جزئيات دانلود

راهنماي تعميرات سيستم ايربگ تند راهنماي تعميرات سيستم ايربگ تندر 90

راهنماي تعميرات سيستم ايربگ تندر 90

تجهيزات الكتريكي
كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني: فهرست و محل قرارگيري اجزاءكيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني

كيسه هواي راننده

کيسه هواي جانبي قسمت جلو

حسگر ضربه جانبي
كليد غير فعال كردن
واحد کنترل الكترونيكي کيسه هوا
كيسه هوا و پيش كشند ههاي كمربند ايمني: احتياط هاي لازم براي انجام تعميرات
تذكرات مهم
براي اجتناب از خراب شدن سيستم و يا فعال شدن بي موقع قطعات پيروتكنيك (کيس ههاي هوا يا پيش کشند ههاي کمربند ايمني)، واحد کنترل الکترونيکي كيسه هوا را با استفاده از ابزار عيب يابي بررسي كنيد.

تذكرات مهم
دستکاري قطعات پيروتكنيك (کيس ههاي هوا يا پيش کشند ههاي کمربند) در نزديکي منبع گرما يا شعله ممنوع است، زيرا احتمال فعال شدن کيس ههاي هوا يا پيش کشند ههاي کمربند وجود دارد.

تذكرات مهم
هنگام كار در نزديكي يك قطعه پيروتكنيك يا بر روي آن (كيس ههاي هوا يا پيش كشنده هاي كمربند ايمني)، براي اجتناب از فعال شدن ناگهاني آنها، واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا را به كمك ابزار عيب يابي غير فعال كنيد.
هنگامي كه اين عملکرد فعال است، تمام خطوط راه اندازي غير فعال هستند و نشانگر کيسه هوا برروي صفحه نشانگرها روشن مي ماند (در حالت سوئيچ باز)

واحد كنترل الكترونيكي كيسه هوا: باز كردن - نصب مجدد

كليد غيرفعال كردن: باز كردن - نصب مجدد

كيسه هواي راننده: باز كردن - نصب مجدد

كيسه هوا و پيش كشند ههاي كمربند ايمني
كيسه هواي سرنشين جلو: باز كردن - نصب مجدد

كيسه هواي جانبي جلو: باز كردن - نصب مجدد
كيسه هوا و پيش كشنده هاي كمربند ايمني: بازيافت - تخريب

حسگر ضربه جانبي: باز كردن - نصب مجدد

قفل كمربند ايمني جلو: باز كردن - نصب مجدد

قفل كمربند ايمني عقب: باز كردن - نصب مجدد

كمربند ايمني جانبي جلو: باز كردن - نصب مجدد

كمربند ايمني جانبي عقب: باز كردن - نصب مجدد

كمربند ايمني مركزي عقب: باز كردن - نصب مجدد

Information
ايجاد شده شنبه, 26 مهر 1399 20:35
اصلاح شده در شنبه, 26 مهر 1399 20:43
نسخه:
اندازه 1.64 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 5
مجوز
قيمت