جزئيات دانلود

راهنماي آماده سازي و مراحل نقاشي تند راهنماي آماده سازي و مراحل نقاشي تندر 90

راهنماي تعميرات تكميلي آماده سازي و مراحل نقاشي خودرو تندر90

رنگ E
04E- کد رنگ: شناسايي 1
04E- مواد محافظ ضد زنگ: مشخصات 2
محافظ ضد زنگ و خورندگي توسط
04E- آب كار ي گالوانيزه: مشخصات 3
04E- محصولات آب بندي: مشخصات 6
90 اطلاعات كلي A
رنگ: احتياط هاي لازم براي انجام
90A- تعميرات 1
ترميم رنگ: آماده سازي و مراحل
90A- رنگ كاري 3
لكه گيري: آماده سازي و مراحل
90A- رنگ كاري 7
حسگر تشخيص مانع: آماده سازي و
90A- مراحل رنگ كاري 9
90A- ايراد در رنگ: مشخصات 10
94 مرحله كاربرد رنگ روي صفحه فلزي A
قطعات فولادي بدنه: آماده سازي و
94A- مراحل رنگ كاري 1
قطعات آلومينيمي بدنه: آماده سازي
94A- و مراحل رنگ كاري 6
كف خودرو: آماده سازي و مراحل
94A- رنگ كاري 8
95 مرحله كاربرد رنگ روي پلاستيك A
آماده :SMC قطعات بدنه از جنس
95A- سازي و مراحل رنگ كاري 1
قطعات بدنه از جنس پلي پروپيلن /
پلي اتيلن: آماده سازي و مراحل رنگ
95A- كاري 2
قطعات بدنه از جنس نوریل: آماده
95A- سازي و مراحل رنگ كاري 5
آماده :ABS قطعات بدنه از جنس
95A- سازي و مراحل رنگ كاري 8
اصول - ويژگي هاي پوشاندن خودرو با نوار
99 پوششي A
پوشاندن خودرو با نوار پوششي:
99A- مشخصات 1
رنگ مراحل كاربردي
فهرست
صفحه

Information
ايجاد شده شنبه, 01 شهریور 1399 20:07
اصلاح شده در دوشنبه, 03 شهریور 1399 12:13
نسخه:
اندازه 2.06 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 6
مجوز
قيمت