جزئيات دانلود

راهنمای تعمیرات شاسی و بدنه تندر راهنمای تعمیرات شاسی و بدنه تندر ۹۰

دانلود راهنمای تعمیرات شاسی و بدنه تندر ۹۰

مشخصات فني بدنه خودروها C
01C- خودرو: مشخصات
01C- خودرو: شناسايي
فاصله درزهاي قطعات خودرو: مقدار
01C- تنظيمات
02 وسايل بالابر A
02A- خودرو: بكسل كردن و بالا بردن
03 تصادف B
03B- خودروي حادثه ديده: عيب يابي تصادف
03B- خودروي حادثه ديده از جلو: مشخصات
03B- خودروي حادثه ديده از پهلو: مشخصات
03B- خودروي حادثه ديده از عقب: مشخصات
04 رنگ E
04E- مواد محافظ ضد زنگ: مشخصات
05 ابزارآلات و تجهيزات بدنه B
05B- ابزار مخصوص: مشخصات
05B- تجهيزات بدنه خودرو: مشخصات

Information
ايجاد شده پنج شنبه, 22 خرداد 1399 18:32
اصلاح شده در پنج شنبه, 22 خرداد 1399 18:37
نسخه:
اندازه 3.49 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 8
مجوز
قيمت