جزئيات دانلود

راهنمای تعمیرات سیستم ترمز معمولی پرا راهنمای تعمیرات سیستم ترمز معمولی پراید

راهنمای تعمیرات سیستم ترمز معمولی پراید

ابزار مخصوص
سيستم ترمز
نماي كلي سيستم ترمز
مشخصات فني سيستم ترمز
جدول راهنماي عيب يابي سيستم ترمز
ميزان مايع ترمز
شيلنگ هاي ترمز
بازديد ظاهري لنت ديسك جلو
بازديد ارتفاع پدال
تنظيم پدال ترمز
بازديد خلاصي پدال
بازديد فاصله پدال تا كف اتومبيل
بازديد كورس حركت ترمز دستي
بوستر
نماي كلي لوله هاي ترمز
ترتيب پياده و سوار كردن
تعويض مايع ترمز
جدول هواگيري
مراحل هواگيري
بازديد سنسور مايع ترمز )روغن ترمز(
ترتيب پياده و سوار كردن پدال ترمز
روش باز كردن پدال
بازديد
گريسكاري
طريقة نصب
ترتيب پياده كردن پمپ اصلي ترمز )پمپ زيرپا(
ترتيب باز و بستن پمپ اصلي
نكات قابل توجه هنگام باز كردن قطعات
مجموعه پيستون ثانويه
نكات قابل توجه هنگام بستن قطعات
ترتيب نصب پمپ اصلي ترمز
ميزان گشتاور قطعات
نكات قابل توجه هنگام نصب قطعات
جدول لقي ميله فشاري
لوله ترمز
بازديد بوستر روي اتومبيل
بازديد نبودن خلاء
بازديد فشار مايع ترمز
بازديد سوپاپ يك طرفه
پياده و سوار كردن بوستر و پمپ اصلي
نكات قابل توجه هنگام نصب
باز و بستن بوستر
نكات قابل توجه هنگام پياده كرده قطعات
خار نگهدارنده
طريقه سوار كردن قطعات
ديسك ترمز جلو
ترتيب پياده و سوار كردن سيلندر و ديسك ترمز
ترتيب باز كردن سيلندر ترمز جلو
ترتيب پياده كردن كاسه ترمز عقب
راهنماي تعميرات پرايد/ سيستم ترمز
ترتيب نصب كاسه ترمز چرخ عقب
طريقة باز و بستن سوپاپ تناسب )سه راهي ترمز(
ترتيب پياده و سوار كردن اهرم ترمز دستي
ترتيب پياده و سوار كردن سيم ترمز دستي
ترمز ضد قفل
اي بر سيستم ضد قفل ترمز مقدمه
ساختار سيستم
اجزاي سيستم ضد قفل ترمز و وظايف آنها
اصول كاركرد سيستم ضد قفل ترمز
سيستم ضد قفل ترمز عي بيابي و رفع عيب
نكات و روش تعمير و نگهداري )روش تعمير غلط(
سوالات متداول در مورد اطلاعات عمومي سيستم ضد قفل ترمز
كشي سيستم ضد قفل ترمز دياگرام الكتريكي سيم
شكل شماتيك كنترل كننده سيستم ضد قفل ترمز
شكل شماتيك مجموعه مدولاتور سيستم ضد قفل ترمز

Information
ايجاد شده شنبه, 09 فروردين 1399 10:01
اصلاح شده در شنبه, 09 فروردين 1399 10:03
نسخه:
اندازه 3.58 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 8
مجوز
قيمت