جزئيات دانلود

دانلود دستورالعمل تعویض شیشه بالابر برقی (چپ و راست) پراید

-1 مقدمه
-2 نحوه عملکرد و پارامترهای حساس و مهم قطعه
-3 اشکالات منجر به تعویض شیشه بالابر چپ و راست در تعمیرگاهها
-4 روشهای تشخیص خرابی قطعه در تعمیرگاه
-1-4 اقدامات و آزمونهائی که قبل از باز کردن شیشه بالابر باید انجام پذیرد
-2-4 آزمون هائی که پس از باز کردن شیشه بالابر باید انجام پذیرد
-5 تذکرات مهم
-6 نحوۀ نگهداری و ترانسپورت شیشه بالابر برقی چپ و راست

Information
ايجاد شده دوشنبه, 18 فروردين 1399 10:23
اصلاح شده در دوشنبه, 18 فروردين 1399 10:25
نسخه:
اندازه 677.03 KB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 22
مجوز
قيمت