جزئيات دانلود

دانلود دستورالعمل تعویض بوق پراید

مقدمه
-2 کلیاتی در خصوص عملکرد بوق
-3 اشکالات منجر به تعویض قطعه در تعمیرگاهها
-4 آزمونهای مورد نیاز جهت تفکیک قطعات سالم و معیوب
-1-4 آزمونهای تشخیص خرابی قطعه در تعمیرگاه
-5 فهرست منابع و مراجع

Information
ايجاد شده دوشنبه, 18 فروردين 1399 10:14
اصلاح شده در دوشنبه, 18 فروردين 1399 10:16
نسخه:
اندازه 527.49 KB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 18
مجوز
قيمت