جزئيات دانلود

دانلود دستورالعمل تعویض سوئیچ شیشه بالابر راست پراید

-1 مقدمه
-2 تشریح عملکرد و پارامترهای حساس و مهم قطعه
-3 اشکالات منجر به تعویض قطعه سوئیچ شیشه بالابر در تعمیرگاهها
-4 روشهای تشخیص خرابی سوئیچ شیشه بالابر در تعمیرگاهها
-1-4 اقداماتی که قبل از باز کردن سوئیچ باید انجام پذیرد
-2-4 آزمونهایی که پس از باز کردن سوئیچ باید انجام شود
-5 تذکرات مهم
-6 نکاتی در مورد نحوه نگهداری و ترانسپورت سوئیچ شیشه بالابر

Information
ايجاد شده دوشنبه, 18 فروردين 1399 10:10
اصلاح شده در دوشنبه, 18 فروردين 1399 10:13
نسخه:
اندازه 583.85 KB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 6
مجوز
قيمت