جزئيات دانلود

دانلود راهنماي مدارات الكتريكي سيستم قفل مركزي پراید

- فهرست مدارات الكتريكي
- راهنماي نقشه خواني
- معرفي محل عبور دسته سيم ها
سيستم قف ل مركزي مدل 132
كد دسته سيم : -DN08067010D
سيستم قف ل مركزي مدل رله معمولي
كد دسته سيم ها : TH10067010C-SH12R67020B-SH15R67020B-SR14167020B-M13IC67010-IM13I67010
جداول عيب يابي

Information
ايجاد شده یکشنبه, 17 فروردين 1399 11:03
اصلاح شده در یکشنبه, 17 فروردين 1399 11:09
نسخه:
اندازه 1.23 MB
ايجاد شده توسط hamid piri
اصلاح شده توسط hamid piri
دانلودها 7
مجوز
قيمت