کتابخانه خودرو - دانلود فور آی
جزئيات دانلود
راهنماي تعميرات بخاري تندر 90 راهنماي تعميرات بخاري تندر 90
(0 امتيازات)
بخشی از محتوای کتاب را در زیر مشاهده می کنید

دانلود راهنماي تعميرات بخاري تندر 90

محفظه توزيع هوا )
2) واحد كنترل مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو )
3) رادياتور بخاري )
4) لوله رادياتور بخاري )
5) مجموعه فن محفظه سرنشين خودرو )
6) صفحه كلي دهاي كنترل )
7) كابل توزيع هوا )
8) كابل كنترل سيستم بازيابي هوا )
9) كابل تنظيم دماي هوا )
10 ) كانال هواي جانبي راست )
11 ) كانال هواي جانبي چپ )
كانال هواي صندل يهاي عقب
شماره مشخصات
12 ) کانال توزيع هواي قسمت عقب سمت راست )
13 ) کانال توزيع هواي قسمت عقب سمت چپ )
گازوئيل
شماره مشخصات
14 ) مجموعه مقاومت بخاري )
تهويه مطبوع
شماره مشخصات
15 ) شير انبساط )
ايران، و تهويه مطبوع
شماره مشخصات
16 ) دماسنج تبخير كننده

.
اطلاعات
تندر90 دسته بندی
44 تعداد صفحه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید