کتابخانه خودرو - دانلود فور آی
جزئيات دانلود
CPH عيب يابي سيستم ضدسرقت CPH عيب يابي سيستم ضدسرقت
(0 امتيازات)
بخشی از محتوای کتاب را در زیر مشاهده می کنید

دانلود CPH عيب يابي سيستم ضدسرقت

سيستم ضد سرقت كددار (ايموبيلايزر) ECU ۱- تست مربوط به عملكرد سيستم قف ل شدن موتور در صورت استفاده از سوئيچ غير مجاز ۱. آزمايش از طريق قرار دادن يك پوشش فلزي برروي -۱ كليد ايموبيلايزر سيستمي است كه وجود سوئ يچ مجاز در مغزي
سوئيچ را چك كرده و فقط در صورتي اجازة روشن شدن موتور را مي دهد كه سو ئيچ قب ً لا براي خودرو تعريف شده باشد.

نحوة عملكرد سيستم به اين صورت است كه يك قطعة الكترونيكي داخل سو ئيچ قرار دارد . اين قطعه هنگامي كه در ميدان مغناطيسي آنتن دور مغزي سو ئيچ به نام آنالوگ مدول قرار مي گيرد، يك سري كدهاي الكترونيكي را با يكد يگر مبادله مي كنند .

اين كد توسط مدارهاي خودرو چك شده و در موتور را قفل ECU ، صورتي كه قب ً لا تعريف نشده باشد مي كند يعني با استارت زدن، موتور روشن نمي شود

براي كنترل عملكرد صحيح اين سيستم، مطابق شكل يك قطعه فلزي استوانه اي شكل مث ً لا درپوش محافظ رزوة گوي تعليق كه يك سوراخ به قطر ۸ميليمتر در آن ايجاد شده است را به عنوان عايق مغناطيسي بين كليد و مغزي سو ئيچ بكار مي بريم.
در اينصورت كدهاي الكترومغناطيسي بين كليد سوئيچ و مغزي آن (آنتن آنالوگ مدول ) مبادله نشده و بنابراين كليد مذكور به عنوان يك كليد غير مجاز كه قب ً لا براي خودرو
معرفي نشده است در نظر گرفته مي شود و با استارت زدن، موتور روشن نمي شود. مراحل كار به ترتيب زير است:
سوئيچ را بسته و در راننده را باز كنيد و به مدت ۱۰ ثانيه
صبر كنيد تا آلارم صوتي جاماندن سوئيچ قطع شود.
• كليد را از سوراخ استوانه فلزي رد كرده و سوئيچ را
باز كنيد . در اين حالت بايد چراغ اخطار كليد غيرمجاز
در صفحه پشت آمپر چشمك زده و آلارم صوتي نيز به
صدا درآيد.
موتور قفل شود، با استارت زدن ECU • در صورتيكه
موتور روشن نم يشود

.
اطلاعات
زانتیا دسته بندی
29 تعداد صفحه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید