مقایسه دیاگها - دياگهاي داخلي بهترند يا دياگهاي خارجي؟

فهرست مطلب

دياگهاي داخلي بهترند يا دياگهاي خارجي - هنگام خريد دستگاه دياگ حتما با اين سوال روبرو شده ايد كه آيا بهتر است از دستگاههاي عيب ياب داخلي استفاده كنم يا از دستگاههاي دياگ خارجي ( مقایسه دیاگها ) ؟ كه در اين مقاله سعي خواهيم كرد كه مزايا و معايب هر يك را براي شما بيان كنيم تا خودتان تصميم بگيريد كه كدام را انتخاب كنيد زيرا اين سوال براي همه پاسخ متفاوتي خواهد داشت

 برای مقایسه دیاگها خارجي بايد گفت كه اين دستگاهها علي رغم بسيار از تبليغات منفي درباره آنها بسيار جامع كامل و كارآمد در عرصه خودروهاي خارجي و داخلي(آنهايي كه از استاندارهاي جهاني پيروي ميكنند) هستند

يعني شما با خريد يكي از اين دستگاههاي خارجي ميتوانيد كليه خودروهاي روز دنيا را عيب يابي و تعمير كنيد به همين خاطر اين دستگاهها جامع و كامل هستند و تمامي اطلاعات خودروهاي روز دنيا در آنها وجود دارد

اما مشكلي كه اين دياگها دارند در ارتباط با عيب يابي خودروهاي داخلي است يعني خودروهايي كه در داخل مونتاژ يا توليد ميشوند چرا كه اين خودروها به دلايل مختلف اعم از اقتصادي،سياسي و تحريمي كشور از سيستمهاي سوخت رساني مختلف استفاده ميكنند كه اين باعث ميشود دياگهاي خارجي نتوانند براي اين خودروها مفيد باشند

بطور مثال روي خودروي پرايد حدود 20 سيستم سوخت رساني انژكتوري و گاز سوز نصب شده است كه در دياگهاي خارجي به هيچ عنوان شما عيب يابي آنها را نخواهيد يافت