شركتهاي توليد كننده دستگاه دياگ در ايران

 به لحاظ شرايط سياسي و تحريمي كه عليه كشورمان ايران وجود دارد توليد و استفاده از دستگاههاي عيب ياب بين المللي و اريجينال شركتها تا حدي دشوار شده است و به خاطر قيمتهاي بالاي اين دستگاهها اكثر تعميركاران از دستگهاهاي شركتهاي داخلي استفاده مي كنند البته عمده دليل استفاده از دستگاههاي شركتهاي داخلي بخاطر نبود استاندارد در سيستمهاي مورد استفاده در سيستمهاي سوخت رساني و برقي خودروهاي داخلي است كه معمولا با تركيب چند آيتم سيستم جديدي توليد ميشود كه معمولا در استانداردهاي خودرويي دستگاههاي عيب ياب خارجي گنجانده نشده است

با توجه به گفته هاي بالا معمولا تعميركاران ايراني ترجيح ميدهند كه از دستگاههاي عيب ياب شركتهاي داخلي استفاده كنند كه در يك بحث به بحث و نقد آنها خواهيم پرداخت . اما در اين مقاله ميخواهيم كه نام شركتهاي معبري كه در زمينه توليد و ارائه اين دستگاهها مشهور هستند را بياوريم و در مقالات بعدي به نقد و بحث در مورد هر يك از اين شركتها بپردازيم

مهاد صنعت

زروان استون خودرو

موتور آزماي ثمين

نيلي كار

رايان خودرو

رايان صنعت

 رايان موتور

كاوش خودرو