روش نصب برنامه دياگ روي رايانه

يكي از مشكلاتي كه اغلب دوستاني كه دستگاههاي دياگ قابل نصب روي رايانه خريداري كرده اند عدم توانايي نصب مجدد برنامه عيب ياب روي كامپيوتر يا لپ تاپ است زيرا پس از نصب ابتدايي برنامه عيب يابي توسط شركت سازنده ممكن است كامپيوتر يا لپ تاپ به هر عنوان دچار مشكلاتي مانند ويروسي شدن ،مشكلات سخت افزاري  ، نياز به نصب مجدد برنامه ها و ويندوز داشته باشد به همين خاطر بايد برنامه دياگ روي رايانه نصب شود اما اكثرا نميتوانند برنامه را نصب كنند يا پس از نصب دستگاه نميتواند به ايسيو ECU خودرو متصل شود و عيب هاي آنرا بخواند

براي رفع اين مشكل اين مقاله را نوشتيم تا اصول كلي نصب برنامه عيب يابي دياگ را روي رايانه براي همكاران گرامي شرح دهيم

بصورت كلي براي نصب برنامه عيب يابي روي رايانه يا لپ تاپ شما بايد مراحل زير را طي كنيد

1- نصب ويندوز
2- نصب درايور سخت افزارهاي مربوط به رايانه يا لپ تاپ
3- نصب درايور سخت افزار دستگاه دياگ
4-تست و تنظيم