روش برگرداندن کالا

اگر شما به هر علتی از کالا ناراضی بودید پس از دریافت کالا ۲ روی فرصت دارید که کالا را به آدرس درج شده روی پاکت پست یا  به آدرس زیر ارسال کنید
زنجان خیابان امام کوچه استاد افشارچی پلاک ۸۴